Nowe terminy rekrutacji do Szkoły Doktorskiej US na rok akademicki 2020/2021

Szanowni Państwo,

W związku z pandemią Covid-19 uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana terminów rekrutacji do Szkoły Doktorskiej US na rok akademicki 2020/2021.

Etap I   – doktorat wdrożeniowy* 

 

  • 01.07-21.08.2020 r. – rejestracja w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (wpisanie danych osobowych, wybór dyscypliny/dyscyplin, wniesienie opłaty rekrutacyjnej)

 

  • 24.08-26.08.2020 r. – składanie kompletu dokumentów przez Kandydatów

 

  • 28.08.2020 r. – informacja dla Kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego do II etapu i o terminie rozmowy kwalifikacyjnej – informacja po godz.14.00 (e-mail, sms, komunikat na indywidualnym koncie w systemie ERK) 

*W przypadku rejestracji w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów w ramach Programu Doktoraty Wdrożeniowe konieczny jest wcześniejszy kontakt z Biurem SD US

 

Etap I – doktoraty wg. limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej US

 

  • 01.07-12.10.2020 r. – rejestracja w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (wpisanie danych osobowych, wybór dyscypliny/dyscyplin, wniesienie opłaty rekrutacyjnej)

 

  • 08.10-15.10.2020 r. – składanie kompletu dokumentów przez Kandydatów

 

  • 16.10.2020 r. – informacja dla Kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego do II etapu i o terminie rozmowy kwalifikacyjnej – informacja po godz.14.00 (e-mail, sms, komunikat na indywidualnym koncie w systemie ERK) 

 

Etap II    – doktorat wdrożeniowy

  • 31.08.2020 r.  – rozmowy kwalifikacyjne

 

  •  ogłoszenie wyników  po uzyskaniu informacji z MNiSW

 

Etap II   – doktoraty wg. limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej US

  • 19.10-30.10.2020 r.  – rozmowy kwalifikacyjne

 

  •  04.11.2020 r.  – ogłoszenie wyników