Slide szkoła doktorska
  • 8 LIPCA 2020

  Rekrutacja – spotkanie informacyjne 15.07.2020

  Szanowni Państwo, W związku z trudnościami technicznymi dot. spotkania w 6.07.2020 organizujemy kolejne spotkanie informacyjne dla wszystkich osób zainteresowanych kształceniem się w Szkole Doktorskiej US od roku akademickiego 2020/2021. Spotkanie odbędzie się dnia 15 lipca br. (środa) o godz. 10.00 na platformie Teams, Poniżej link do spotkania. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODA2YTI3YjktM2ZhYS00MWE0LTkwOGItZTQ5OWZiNzc1MTQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22af892dd6-4563-4455-9c05-a398a43f2362%22%2c%22Oid%22%3a%225872af7f-837d-41e9-bba1-07643b9b941e%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d Na spotkaniu omówione zostaną zasady rekrutacji, kryteria

  Read more
  • 6 LIPCA 2020

  Informacja o spotkaniu rekrutacyjnym

  Szanowni Państwo, W dniu 6.07.2020 na spotkaniu rekrutacyjnym do Szkoły Doktorskiej US ze względów technicznych nie mogły uczestniczyć osoby spoza naszej Uczelni. Za niedogodności przepraszamy. W tym tygodniu umieścimy informację na stronie internetowej Szkoły o kolejnym  spotkaniu dla tych osób, które dziś nie mogły uczestniczyć. Dyrekcja Szkoły SD US

  Read more
  • 24 CZERWCA 2020

  Ankieta oceniająca dla doktorantów

  Dział Jakości Kształcenia US zachęca wszystkich studentów i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego, do wypełnienia ankiety oceniającej nauczycieli akademickich i jakość kształcenia na wybranym kierunku. Ogólnouczelniane badanie online, dostępne na Platformie Studenta, zapewnia pełną anonimowość respondentów. Osoby, które wezmą udział w ankietowaniu będą miały szansę wygrać laptopa. Celem prawidłowego zalogowania się na indywidualne konto użytkownika na Platformie

  Read more
  • 16 CZERWCA 2020

  Rekrutacja – spotkanie informacyjne dla kandydatów do SD US

  Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych kształceniem się w Szkole Doktorskiej US od roku akademickiego 2020/2021. Spotkanie odbędzie się dnia 6 lipca br. (poniedziałek) o godz. 10.00 na platformie Teams, Poniżej link do spotkania. https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0e204ab3636f43c5a9d52f8b991cf035%40thread.tacv2/conversations?groupId=81b92cdb-7668-44b4-add6-a71097007e2a&tenantId=af892dd6-4563-4455-9c05-a398a43f2362 Na spotkaniu omówione zostaną zasady rekrutacji, kryteria kwalifikacji, terminarz i limity przyjęć do SD US. W skrócie przedstawimy

  Read more
plakat szkoła doktorska_A3_03 07 2020