TERMINARZ POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

 

Link do rejestracji  (aktywny od ………….)

https://e-doktorant.univ.szczecin.pl

 

Kontakt z biurem rekrutacyjnym SD US:

e- mail rekrutacja-szkoladoktorska@usz.edu.pl

telefon 91-444-25-12, 91-444-25-13

 

KOMUNIKAT  COVID-19

Szanowni Państwo,

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, Biuro Szkoły Doktorskiej  Uniwersytetu Szczecińskiego zwraca się z prośbą do kandydatów aby  wszelkie pytania dotyczące rekrutacji do Szkoły były zadawane wyłącznie drogą mailową lub telefoniczną w godzinach pracy Biura tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 14:30.

Jednocześnie prosimy kandydatów  do Szkoły Doktorskiej US o składanie dokumentów drogą pocztową tj. doktorat wdrożeniowy (……………………….. r.) oraz doktorat wg. limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej US (…………………………)

Dyrekcja Szkoły Doktorskiej US

 

Etap I   – doktorat wdrożeniowy* 

  • ……………………….. – rejestracja w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (wpisanie danych osobowych, wybór dyscypliny/dyscyplin, wniesienie opłaty rekrutacyjnej)
  • ……………………….. – składanie kompletu dokumentów przez Kandydatów
  • ……………………….. – informacja dla Kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego do II etapu i o terminie rozmowy kwalifikacyjnej – informacja po godz.14.00 (e-mail, sms, komunikat na indywidualnym koncie w systemie ERK)

*W przypadku rejestracji w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów w ramach Programu Doktoraty Wdrożeniowe konieczny jest wcześniejszy kontakt z Biurem SD US

Etap I – doktoraty wg. limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej US

  • ……………………….. – rejestracja w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (wpisanie danych osobowych, wybór dyscypliny/dyscyplin, wniesienie opłaty rekrutacyjnej)
  • ……………………….. – składanie kompletu dokumentów przez Kandydatów
  • ……………………….. – informacja dla Kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego do II etapu i o terminie rozmowy kwalifikacyjnej – informacja po godz.14.00 (e-mail, sms, komunikat na indywidualnym koncie w systemie ERK)

Etap II    – doktorat wdrożeniowy

  • ………………………..  – rozmowy kwalifikacyjne.
  •  ogłoszenie wyników  po uzyskaniu informacji z MNiSW

Etap II   – doktoraty wg. limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej US

  • ……………………….. – rozmowy kwalifikacyjne
  • ………………………..  – ogłoszenie wyników

W przypadku uzyskania środków finansowych na kształcenie doktorantów ze źródeł zewnętrznych, w tym projektów badawczych, postępowanie konkursowe może odbywać się w innych terminach niż wskazane powyżej po uzyskaniu zgody Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

Dane kontaktowe do Dyrektorów Instytutów Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego

Kryteria kwalifikacji (plik pdf)

Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Kryteria kwalifikacji (plik word)

Limity przyjęć

Zarządzenie w sprawie opłaty rekrutacyjnej

Uchwała Senatu US w sprawie zasad rekrutacji 2021/2022 do SD US