TERMINARZ POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 

Link do rejestracji  (aktywny od 1.07.2020)

https://e-doktorant.univ.szczecin.pl

 

Kontakt z biurem rekrutacyjnym SD US:

e- mail rekrutacja-szkoladoktorska@usz.edu.pl

telefon 91-444-25-12, 91-444-25-13

 

KOMUNIKAT  COVID-19

Szanowni Państwo,

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, Biuro Szkoły Doktorskiej  Uniwersytetu Szczecińskiego zwraca się z prośbą do kandydatów aby  wszelkie pytania dotyczące rekrutacji do Szkoły były zadawane wyłącznie drogą mailową lub telefoniczną w godzinach pracy Biura tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 14:30.

Jednocześnie prosimy kandydatów  do Szkoły Doktorskiej US o składanie dokumentów drogą pocztową tj. doktorat wdrożeniowy (24-26.08.2020 r.) oraz doktorat wg. limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej US (08-15.10.2020 r.)

Dyrekcja Szkoły Doktorskiej US

 

Etap I   – doktorat wdrożeniowy* 

  • 01.07-21.08.2020 r. – rejestracja w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (wpisanie danych osobowych, wybór dyscypliny/dyscyplin, wniesienie opłaty rekrutacyjnej)
  • 24-26.08.2020 r. – składanie kompletu dokumentów przez Kandydatów
  • 28.08.2020 r. – informacja dla Kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego do II etapu i o terminie rozmowy kwalifikacyjnej – informacja po godz.14.00 (e-mail, sms, komunikat na indywidualnym koncie w systemie ERK) 

*W przypadku rejestracji w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów w ramach Programu Doktoraty Wdrożeniowe konieczny jest wcześniejszy kontakt z Biurem SD US

Etap I – doktoraty wg. limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej US

  • 01.07-12.10.2020 r. – rejestracja w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (wpisanie danych osobowych, wybór dyscypliny/dyscyplin, wniesienie opłaty rekrutacyjnej)
  • 08-15.10.2020 r. – składanie kompletu dokumentów przez Kandydatów
  • 16.10.2020 r. – informacja dla Kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego do II etapu i o terminie rozmowy kwalifikacyjnej – informacja po godz.14.00 (e-mail, sms, komunikat na indywidualnym koncie w systemie ERK) 

Etap II    – doktorat wdrożeniowy

  • 31.08.2020 r.  – rozmowy kwalifikacyjne.
  •  ogłoszenie wyników  po uzyskaniu informacji z MNiSW

Etap II   – doktoraty wg. limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej US

  •  04.11.2020 r.  – ogłoszenie wyników  

W przypadku uzyskania środków finansowych na kształcenie doktorantów ze źródeł zewnętrznych, w tym projektów badawczych, postępowanie konkursowe może odbywać się w innych terminach niż wskazane powyżej po uzyskaniu zgody Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kryteria kwalifikacji (plik word)

Kryteria kwalifikacji (plik pdf)

Tryb i warunki rekrutacji

Zarządzenie w sprawie opłaty rekrutacyjnej

Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Dane kontaktowe do Dyrektorów Instytutów Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego

Limity przyjęć

Uchwała Senatu US w sprawie zasad rekrutacji 2020/2021 do SD US

Uchwała Senatu US w sprawie zmiany zasad rekrutacji 2020/2021 do SD US