TERMINARZ POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 

Etap I   

  • 01.07-21.08.2020 r. – rejestracja w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (wpisanie danych osobowych, wybór dyscypliny/dyscyplin, wniesienie opłaty rekrutacyjnej)
  • 24-31.08.2020 r. – składanie kompletu dokumentów przez Kandydatów
  • 09.09.2020 r. – informacja dla Kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego do II etapu i o terminie rozmowy kwalifikacyjnej – informacja po godz.14.00 (e-mail, sms, komunikat na indywidualnym koncie w systemie ERK) 

Etap II     

  • 14-25.09.2020 r.  – rozmowy kwalifikacyjne.
  • 25.09.2020 r. – rozmowy uzupełniające.  
  • 29.09.2020 r. – ogłoszenie wyników  –   informacja po godz. 14.00.

W przypadku uzyskania środków finansowych na kształcenie doktorantów ze źródeł zewnętrznych, w tym projektów badawczych, postępowanie konkursowe może odbywać się w innych terminach niż wskazane powyżej po uzyskaniu zgody Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kryteria kwalifikacji (plik word)

Kryteria kwalifikacji (plik pdf)

Tryb i warunki rekrutacji

Zarządzenie w sprawie opłaty rekrutacyjnej

Lista potencjalnych promotorów

Dane kontaktowe do Dyrektorów Instytutów Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego

Limity przyjęć

Uchwała w sprawie trybu i warunków rekrutacji 2020/2021 SD US