• 12 LUT 19

  Rozpoczęcie prac komisji ds. Szkoły Doktorskiej

  Komisja rozpoczęła pracę w dniu 12.02.2019 r. Obecnie pracuje nad zasadami rekrutacji, kryteriami kwalifikacji, limitami przyjęć, nad programem kształcenia oraz nad regulaminem Szkoły Doktorskiej US.

  Komisja ds. Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego:

  Przewodnicząca:
  dr hab. prof. US Anna Cedro

  Członkowie:
  prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak
  dr hab. prof. US Jarosław Korpysa
  dr Alina Hutnikiewicz
  mgr Krystyna Anusik-Przybysz
  mgr Bartosz Mroczka
  przedstawiciel doktorantów – mgr Kamila Kraszewska