• 15 WRZ 19

    Wyniki rekrutacji

    Każdy kandydat ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej US otrzyma listem poleconym informację o wynikach rekrutacji do Szkoły Doktorskiej US.