Zapraszamy do obejrzenia relacji z pasowania doktorantów podczas Inauguracji roku akademickiego 2019/20:

GALERIA

Każdy kandydat ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej US otrzyma listem poleconym informację o wynikach rekrutacji do Szkoły Doktorskiej US.

Komisja Konkursowa w dniu 23.08.2019 zakończyła pierwszy etap rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 28.08 do 18.09.2019 odbędą się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu rekrutacji.

W dniu 22.08.2019 w Radio Szczecin przedstawiciel Szkoły Doktorskiej dr hab. Jarosław Korpysa, prof. US uczestniczył w audycji dotyczącej zachodniopomorskich szkół doktorskich. Audycje można odsłuchać na stronie internetowej Radia Szczecin:

https://radioszczecin.pl/276,8003,szkoly-doktorskie-na-uczelniach

W związku z licznymi zapytaniami od kandydatów do Szkoły Doktorskiej US uprzejmie informujemy, że umieszczona lista promotorów na stronie internetowej Szkoły jest listą, która ma pomóc kandydatom w wyborze potencjalnych opiekunów naukowych. Jednocześnie kandydat może wybrać opiekunów naukowych spoza listy. Każdorazowo opiekun naukowy winien spełniać wymogi określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r., Dz.U. 2018 poz. 1668

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO

Informujemy, że w przypadku osobistego dostarczania dokumentów do Szkoły Doktorskiej należy udać się do budynku Centrum Dydaktyczno-Badawczego (CDB) przy Wydziale Nauk o Ziemi, ul. A.Mickiewicza 16 a w Szczecinie.

Do miejsca przyjmowania dokumentów należy wjechać przez bramę wjazdową ze szlabanem na dziedziniec Wydziału i kierować się na prawo od wejścia do CDB.

Po przybyciu na miejsce (wejście D) prosimy o kontakt pod numerem tel. 91-444-25-12

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej jest do Państwa dyspozycji w następujących w następujących godzinach pracy:

Poniedziałek 8:00 – 12 :00
Wtorek 11:00 – 15:00
Środa 8:00 – 12:00
Czwartek 11:00- 15:00
Piątek 8:00 – 12: 00

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ US

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych kształceniem się w Szkole Doktorskiej US od roku akademickiego 2019/2020.
Spotkanie odbędzie się dnia 2 lipca br. (wtorek) o godz. 10.00 na Wydziale Nauk o Ziemi US (ul. Mickiewicza 16a, parter, sala nr 30a)

Na spotkaniu omówione zostaną zasady rekrutacji, kryteria kwalifikacji, terminarz i limity przyjęć do SD US. W skrócie przedstawimy także Program SD.

Po krótkiej prezentacji zapraszamy do zadawania pytań.

Serdecznie zapraszamy!

Anna Cedro
p.o. Dyrektora Szkoły Doktorskiej US

Komisja rozpoczęła pracę w dniu 12.02.2019 r. Obecnie pracuje nad zasadami rekrutacji, kryteriami kwalifikacji, limitami przyjęć, nad programem kształcenia oraz nad regulaminem Szkoły Doktorskiej US.

Komisja ds. Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego:

Przewodnicząca:
dr hab. prof. US Anna Cedro

Członkowie:
prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak
dr hab. prof. US Jarosław Korpysa
dr Alina Hutnikiewicz
mgr Krystyna Anusik-Przybysz
mgr Bartosz Mroczka
przedstawiciel doktorantów – mgr Kamila Kraszewska