Doktorantka Szkoły Doktorskiej US – mgr Ewa Balanicka jest jedyną Kandydatką ze Szczecina wśród 13 reprezentantów z Polski w konkursie „Mój doktorat w 180 sekund”

Z radością informujemy, że Doktorantka Szkoły Doktorskiej SD US – mgr Ewa Balanicka jest jedyną Kandydatką ze Szczecina wśród 13 reprezentantów z Polski w konkursie „Mój doktorat w 180 sekund”, organizowanym przez Ośrodek Kultury Francuskiej wspólnie z Instytutem Francuskim w Polsce. Uczestnicy tego konkursu mają 3 minuty, żeby przedstawić temat swojego doktoratu w języku francuskim, przekonując jurorów i publiczność!
Wystąpienie Ewy znajdziecie tutaj: