Komitet Naukowy


prof. dr hab. Andrzej Skrendo

Prorektor ds. nauki US

dr hab. Renata Podgórzańska, prof. US
Prorektors ds. kształcenia US

dr hab. Jacek Batóg, prof. US
Prorektor ds. Finansów US

dr hab. Katarzyna Kotarska, prof. US

Prorektor ds. Studenckich

dr hab. Jarosław Korpysa, prof. US
Dyrektor Szkoły Doktorskiej US

dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, prof. US
Zastępca Dyrektora SD US

prof. dr hab. Maria Czerepaniak – Walczak

Przewodnicząca Rady Naukowej SD US

(nauki społeczne)

prof. dr hab. Iga Rudawska

Członkini Rady Naukowej SD US
(nauki społeczne)

prof. dr hab. Renata Ziemińska
Członkini Rady Naukowej SD US
(nauki humanistyczne)

prof. dr hab. Zbigniew Konrad Czerski
Członek Rady Naukowej SD US
(nauki ścisłe i przyrodnicze)

dr hab. Piotr Krupiński, prof. US
Członek Rady Naukowej SD US
(nauki humanistyczne)

dr hab. Dariusz Wysocki, prof. US
Członek Rady Naukowej SD US
(nauki ścisłe i przyrodnicze)