Komitet organizacyjny:

 • dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, prof. US – Z-ca Dyrektora Szkoły Doktorskiej US
 • mgr Artur Łabuz
 • mgr Patrycja Bełtowska
 • mgr Daria Buczkowska 
 • mgr Urszula Chwesiuk
 • mgr Kaciaryna Bychak
 • mgr Anna Rzepiela
 • mgr Weronika Brzozowska
 • mgr Michał Michalski 
 • mgr Janina Mękarska
 • mgr Paweł Dziel
 • Daria Tadel, Wydział Humanistyczny