Nabór wniosków do programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłosiła nabór wniosków do programów stypendialnych kierowanych do polskich badaczy, dydaktyków i studentów na lata 2022-2023. Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych.Uczestnictwo w Programie Fulbrighta jest niepowtarzalną szansą na zdobycie nowych doświadczeń naukowych i osobistych.

Wśród absolwentów i absolwentek programu znajduje się m.in. 60 laureatów Nagrody Nobla i 88 laureatów nagrody Pulitzera. W Polsce Program Fulbrighta działa już od ponad 60 lat i liczy ponad 5000 absolwentów i absolwentek, którzy niejednokrotnie podkreślają, że jest to program, który po prostu zmienia życie.

 

Dlaczego warto złożyć wniosek o stypendium Fulbrighta?

Uczestnictwo w Programie Fulbrighta jest niepowtarzalną szansą na zdobycie nowych doświadczeń naukowych i osobistych, w tym nawiązanie kontaktu z amerykańskimi uczelniami w celu przeprowadzenia badań bądź rozpoczęcia studiów magisterskich lub doktoranckich, poznanie interesujących ludzi oraz zanurzenie się w amerykańskiej kulturze i krajobrazie.

 

Stypendium Fulbrighta to m.in.:

  • Szansa na nawiązanie współpracy z wybraną uczelnią/ośrodkiem badawczym w USA. Komisja nie narzuca wyboru instytucji. Oprócz STEM Impact Award, stypendia Fulbrighta dotyczą wszystkich dziedzin naukowych poza tymi, które wymagają bezpośredniego kontaktu z pacjentem oraz programów LLM i MBA w przypadku Graduate Student Award.
  • Możliwość udziału w dodatkowych wydarzeniach programu Fulbrighta podczas pobytu w USA, w tym seminariach tematycznych organizowanych dla stypendystów oraz wykładach gościnnych.
  • Poznanie Fulbrighterów i Fulbrighterek z całego świata podczas organizowanych w trakcie grantu wydarzeń naukowych i towarzyskich.
  • Poszerzenie siatki kontaktów naukowych i osobistych.
  • Udział w społeczności absolwentów i absolwentek, rozpoznawalnego na arenie międzynarodowej programu wymiany edukacyjnej i kulturowej.
  • Przygoda i niezapomniane wrażenia, które towarzyszą uczestnikom i uczestniczkom programu na długo po zakończeniu stypendium.
  • Podróże. Absolwenci i absolwentki programu podkreślają, że sam pobyt w USA miał dla nich dużą wartość. Dodatkowo, podczas pobytu w USA stypendyści i stypendystki mają możliwość zwiedzać kraj i poznać jego różnorodność.

 

Warto zajrzeć na stronę przygotowaną dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku o stypendium Fulbrighta,  znajdą tam Państwo najważniejsze informacje.