Program kształcenia

obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020

Program kształcenia

obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022

Ramowy program zajęć

obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020

Ramowy program zajęć

obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022

Sylabusy

obowiązujące od roku akademickiego 2019/2020

Korekta sylabusa z dnia 07.10.2021: pobierz

Sylabusy

obowiązujące od roku akademickiego 2021/2022

  • Korekta sylabusa z dnia 07.10.2021: pobierz
  • Korekta sylabusa z dnia 18.11.2021: pobierz
  • Korekta sylabusa z dnia 24.11.2021: pobierz