Warunki udziału w konferencji i koszty udziału:

  • Wypełnienie formularza rejestracyjnego na Konferencję – formularz zgłoszeniowy
  • Przesłanie abstraktu (zgodnie z wytycznymi) na maila mkdus2.0@usz.edu.pl
  • Nagranie i przesłanie filmu video ze swoim wystąpieniem na maila mkdus2.0@usz.edu.pl (zostanie wykorzystany przez Organizatora w razie kłopotów technicznych);
  • Aktywne uczestnictwo w Konferencji jest darmowe;
  • Osoby zainteresowane wydaniem artykułu naukowego w pokonferencyjnej publikacji są zobligowane do wcześniejszego uiszczenia opłaty (planowany koszt nie przekroczy 100,00 zł) – MOŻLIWOŚĆ WYSTAWIENIA FAKTURY NA PROŚBĘ