WAŻNE TERMINY

  • 06.04.2021 r. 16.05.2021 r. – rejestracja Uczestników (do godz. 23:59);
  • 06.04.2021 r. 16.05.2021 r. – termin nadsyłania abstraktów (do godz. 23:59);
  • 01.06.2021 r. – wniesienie opłaty (publikacja);
  • 07.06.2021 r. – termin nadsyłania nagrań (do godz. 23:59);
  • 23-25.06.2021 r. – termin Konferencji;
  • 30.06.2021 r. – nadsyłanie artykułów do publikacji.