Mamy zaszczyt poinformować, że wykład inauguracyjny podczas I Ogólnopolskiej Multidyscyplinarnej Konferencji Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego „MKDUS 2.0” wygłosi prof. dr hab. Michał Rusinek.

Zapraszamy do wysłuchania prelekcji „Wykształciuchy”, czyli o ciężkim życiu współczesnej inteligencji, a także do udziału w pozostałych wykładach, wystąpieniach i dyskusjach podczas konferencji.

Poniżej prezentujemy sylwetkę wybitnego prelegenta:

Michał Rusinek – literaturoznawca, tłumacz, pisarz, doktor habilitowany nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego, doskonały obserwator rzeczywistości, który z literackim kunsztem, dowcipem oraz swadą opisuje otaczający nas świat.

Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie studiował w latach 1991-1996. Pracę doktorską Między klasyczną retoryką a ponowoczesną retorycznością obronił w roku 2002. W 2012 roku otrzymał tytuł doktora habilitowanego na podstawie pracy Retoryka obrazu. Przyczynek do percepcyjnej teorii figur. Pracuje jako profesor uczelni w Katedrze Teorii Literatury na Wydziale Polonistyki UJ. Prowadzi wykłady oraz ćwiczenia z teorii literatury, warsztaty z kreatywnego pisania oraz teorii przekładu. Przez wiele lat pełnił rolę osobistego sekretarza noblistki – poetki Wisławy Szymborskiej. Od 2005 roku jest członkiem Komisji Żywego Słowa przy Radzie Języka Polskiego PAN. Od 2012 roku prowadzi Fundację Wisławy Szymborskiej. W 2019 roku powołano go w skład Rady Języka Polskiego VII kadencji (na lata 2019-2022). Tłumacz z języka angielskiego. Autor wielu nagradzanych książek dla dorosłych oraz dzieci.