Slide szkoła doktorska
  • 21 CZERWCA 2019

  Informacja dot. listy promotorów

  W związku z licznymi zapytaniami od kandydatów do Szkoły Doktorskiej US uprzejmie informujemy, że umieszczona lista promotorów na stronie internetowej Szkoły jest listą, która ma pomóc kandydatom w wyborze potencjalnych opiekunów naukowych. Jednocześnie kandydat może wybrać opiekunów naukowych spoza listy. Każdorazowo opiekun naukowy winien spełniać wymogi określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

  Read more
  • 19 CZERWCA 2019

  Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

  Informujemy, że w przypadku osobistego dostarczania dokumentów do Szkoły Doktorskiej należy udać się do budynku Centrum Dydaktyczno-Badawczego (CDB) przy Wydziale Nauk o Ziemi, ul. A.Mickiewicza 16 a w Szczecinie.

  Read more
  • 15 CZERWCA 2019

  Spotkanie informacyjne dla kandydatów

  Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych kształceniem się w Szkole Doktorskiej US od roku akademickiego 2019/2020.

  Read more
  • 12 LUTEGO 2019

  Rozpoczęcie prac komisji ds. Szkoły Doktorskiej

  Komisja rozpoczęła pracę w dniu 12.02.2019 r. Obecnie pracuje nad zasadami rekrutacji, kryteriami kwalifikacji, limitami przyjęć, nad programem kształcenia oraz nad regulaminem Szkoły Doktorskiej US.

  Read more
plakat szkoła doktorska_A3_03 07 2020