1. Uchwała nr 40/2023 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego https://bip.usz.edu.pl/uchwala/18474/uchwala-nr-40-2023
  2. Uchwała nr 15/2023 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji, kryteriów kwalifikacji, limitów przyjęć oraz terminarza rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2023/2024 https://bip.usz.edu.pl/uchwala/17937/uchwala-nr-15-2023
  3. Uchwała nr 62/2022 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia „Programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego” https://bip.usz.edu.pl/uchwala/16380/uchwala-nr-62-2022
  4. Uchwała nr 61/2022 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia „Programu kształcenia w języku angielskim w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego” https://bip.usz.edu.pl/uchwala/16379/uchwala-nr-61-2022
  5. Uchwała nr 60/2022 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego https://bip.usz.edu.pl/uchwala/16378/uchwala-nr-60-2022
  6. Zarządzenie nr 51/2023 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich kandydatów i studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, kandydatów i doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz doktorantów studiów trzeciego stopnia https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/18304/zarzadzenie-nr-51-2023
  7. Zarządzenie nr 36/2023 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie warunków zwalniania z opłaty za postępowanie konkursowe do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2023/2024 oraz zwrotu tej opłaty https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/18236/zarzadzenie-nr-36-2023
  8. Zarządzenie nr 29/2023 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz sekretarzy do przeprowadzenia postępowania konkursowego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego na rok akademicki 2023/2024 https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/18143/zarzadzenie-nr-29-2023
  9. Zarządzenie nr 15/2023 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie zasad finansowania rozwoju naukowego doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w 2023 r. https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/18003/zarzadzenie-nr-15-2023

Accessibility Toolbar