Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 130/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 21 października 2020 r.

Protokół z postępowania sprawdzającego w sprawie weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK/ponownej weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 130/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 21 października 2020 r.

Zaświadczenie potwierdzające pozytywną weryfikację efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK/ pozytywną ponowną weryfikację efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 130/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 21 października 2020 r.

Zaświadczenie stwierdzające negatywną weryfikację efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK/ negatywną ponowną weryfikację efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 130/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 21 października 2020 r.