Wniosek o wyznaczenie promotora/promotora pomocniczego

Wniosek o wyznaczenie promotorów (kształcenie interdyscyplinarne)