Wniosek o wyznaczenie promotora/promotora pomocniczego

Wniosek o wyznaczenie promotorów (kształcenie interdyscyplinarne)

Wniosek o wyznaczenie promotora dla doktorantów III stopnia

Wniosek o wyznaczenie promotora w trybie eksternistycznym

Wniosek o zmianę promotora/promotora pomocniczego

Accessibility Toolbar