Terminarz II nabór 

  • 10.05.2021 – 20.05.2021– nabór wniosków,
  • 28.05.2021 – ogłoszenie wyników i wydanie decyzji,
  • do 04.06.2021– przesłanie decyzji do doktorantów oraz do właściwych sekcji ds. nauki.


Wnioski proszę wysyłać na adres:
szkola.doktorska@usz.edu.pl

Wyniki naboru - II nabór

Decyzje z kwotami zostaną wydane zgodnie z terminarzem

Zasady finansowania - II nabór

Wniosek (.pdf)

Wniosek (.docx)

Katalog wydatków

Raport z realizacji (.pdf)

Raport z realizacji (.docx)

Protokół z oceny - II nabór

Zasady finansowania - I nabór

Wyniki naboru - I nabór

Decyzje z kwotami zostaną wydane zgodnie z terminarzem

Protokół z oceny (.pdf) - I nabór

Protokół z oceny (.docx) - I nabór