Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego
Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego rozpoczęła interdyscyplinarne 4-letnie kształcenie pierwszych doktorantów 1 października 2019 roku.
Została utworzona w ramach zmian systemu kształcenia na uczelniach wyższych wprowadzonych przez ówczesnego ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina.
Wszechstronny program kształcenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego oferuje wielokierunkowe przygotowanie młodych naukowców do samodzielnego funkcjonowania w krajowym i zagranicznym środowisku naukowym oraz wysokie rozwinięcie umiejętności badawczych.
Szkoła Doktorska obecnie prowadzi kształcenie w tych dziedzinach:
  • nauki humanistyczne (filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo),
  • nauki medyczne i nauki o zdrowiu (nauki o kulturze fizycznej),
  • nauki o polityce i administracji,
  • nauki o zarządzaniu i jakości,
  • nauki prawne,
  • nauki społeczne (ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
  • nauki ścisłe i przyrodnicze (matematyka, nauki biologiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku),
  • nauki teologiczne i kształcenie interdyscyplinarne,
  • pedagogika.

Accessibility Toolbar