DYREKCJA SZKOŁY DOKTORSKIEJ US

Dyrektor Szkoły Doktorskiej US
dr hab. Jarosław Korpysa, prof. US
jaroslaw.korpysa@usz.edu.pl

Z-ca Dyrektora Szkoły Doktorskiej US
dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, prof. US
paulina.niedzwiedzka-rystwej@usz.edu.pl

parter, pokój nr 11 i 13