Dyrekcja Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego

Dyrektor Szkoły Doktorskiej US
dr hab. Jarosław Korpysa, prof. US
jaroslaw.korpysa@usz.edu.pl

pok.119, ul. Mickiewicza 18

 

Z-ca Dyrektora Szkoły Doktorskiej US
dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, prof. US

paulina.niedzwiedzka-rystwej@usz.edu.pl

pok.118, ul. Mickiewicza 18

Accessibility Toolbar