Skład Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego
na kadencję 2020 – 2024:

 

  • prof. dr hab. Maria Czerepaniak – Walczak (nauki społeczne) – przewodnicząca; członkini World Education Research Association (WERA)
  • prof. dr hab. Iga Rudawska (nauki społeczne)
  • prof. dr hab. Renata Ziemińska (nauki humanistyczne)
  • dr hab. Piotr Krupiński, prof. US (nauki humanistyczne)
  • prof. dr hab. Zbigniew Konrad Czerski (nauki ścisłe i przyrodnicze)
  • dr hab. Dariusz Wysocki, prof. US (nauki ścisłe i przyrodnicze)
  • mgr Weronika Brzozowska (przedstawiciel doktorantów)

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 121/2020 Rektora US z dnia 06 października 2020r.