Skład Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego
na kadencję 2020 – 2024:

  • prof. dr hab. Iga Rudawska (nauki społeczne) – przewodnicząca
  • prof. dr hab. Renata Ziemińska (nauki humanistyczne)
  • dr hab. Piotr Krupiński, prof. US (nauki humanistyczne)
  • prof. dr hab. Zbigniew Konrad Czerski (nauki ścisłe i przyrodnicze)
  • dr hab. Dariusz Wysocki, prof. US (nauki ścisłe i przyrodnicze)
  • dr hab. Marek Sawczuk, prof. US (nauki medyczne i nauki o zdrowiu)
  • mgr Weronika Brzozowska (przedstawiciel doktorantów)

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 142/2022 Rektora US z dnia 14 października 2022 r.

Accessibility Toolbar