Doktorat wdrożeniowy DWD/6/0068/2022, DWD/6/0071/2022, DWD/6/0068/2022 -projekt finansowany przez MEiN lata realizacji 2022 – 2026

Doktorat wdrożeniowy DWD/5/0407/2021, DWD/5/0001/2021, DWD/5/0049/2021 –  projekt finansowany przez MEiN lata realizacji 2021 – 2025

Doktorat wdrożeniowy DWD/4/31/2020 – projekt finansowany przez MEiN lata realizacji 2020 – 2024

Project ID #/Title: 22210028, New challenges for economics in the post Covid-19 era in the countries of V4 region. Projekt finansowany ze środków: Fundusz Wyszegradzki

Projekt NAWA – program SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia 2021, grant pt. „Utworzenie IMPK w j. ang. w Szkole Doktorskiej US „How to become a better scientist and teacher” – kwota finansowania 433 500,00 zł

Accessibility Toolbar