Project ID #/Title: 22210028, New challenges for economics in the post Covid-19 era in the countries of V4 region. Projekt finansowany ze środków: Fundusz Wyszegradzki

Projekt NAWA – program SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia 2021, grant pt. „Utworzenie IMPK w j. ang. w Szkole Doktorskiej US „How to become a better scientist and teacher” – kwota finansowania 433 500,00 zł