Program kształcenia

obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020

Program kształcenia

obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022

Program kształcenia

obowiązujący od roku akademickiego 2022/2023

Podstawa prawna: Uchwała nr 62/2022 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Program kształcenia w języku angielskim

Podstawa prawna: Uchwała nr 21/2021 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 marca 2021 r.

Program kształcenia w języku angielskim

obowiązujący od roku akademickiego 2022/2023

Podstawa prawna: Uchwała nr 61/2022 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Ramowy program zajęć

obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020

Ramowy program zajęć

obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022

Ramowy program zajęć

obowiązujący od roku akademickiego 2022/2023

Podstawa prawna: Uchwała nr 62/2022 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Ramowy program zajęć

obowiązujący od roku akademickiego 2022/2023 dla potoku anglojęzycznego

Podstawa prawna: Uchwała nr 61/2022 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Sylabusy

obowiązujące od roku akademickiego 2019/2020

Korekta sylabusa z dnia 07.10.2021: pobierz

Sylabusy

obowiązujące od roku akademickiego 2021/2022

  • Korekta sylabusa z dnia 07.10.2021: pobierz
  • Korekta sylabusa z dnia 18.11.2021: pobierz
  • Korekta sylabusa z dnia 24.11.2021: pobierz

 

Accessibility Toolbar