Ewaluacja Promotora

Oświadczenie RODO

Oświadczenie ZUS do celów stypendialnych

Karta zaliczenia modułu Indywidualnego

Karta zaliczenia praktyki dydaktycznej

Złącznik nr 5 do programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego obowiązującego od roku akademickiego: 2019/2020 stanowiącego załącznik do Uchwały nr 81/2019 Senatu US z dnia 30 maja 2019 r. (Składają doktoranci, którzy rozpoczęli kształcenie w 2019 i 2020 roku)

Karta zaliczenia praktyki dydaktycznej

Złącznik nr 5 do programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego obowiązującego od roku akademickiego: 2021/2022 stanowiącego załącznik do Uchwały nr 20/2021 Senatu US z dnia 25 marca 2021 r. (Składają doktoranci, którzy rozpoczęli kształcenie w 2021 roku)

Karta planu praktyki dydaktycznej doktoranta

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2023 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 5 kwietnia 2023 r.

Karta realizacji praktyki dydaktycznej doktoranta

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 6/2023 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 5 kwietnia 2023 r.

Karta zaliczenia praktyki dydaktycznej

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 6/2023 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 5 kwietnia 2023 r. (Składają doktoranci, którzy rozpoczęli kształcenie od 2022 roku))

Przykładowy wzór podania do Dyrektora SD US

Oświadczenie doktoranta dotyczące złożenia rozprawy doktorskiej

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1/2023 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 7 lutego 2023 r.

Wykaz pracowników Sekcji ds. Nauki US zajmujących się procedowaniem postępowań w sprawie nadania stopni naukowych

Accessibility Toolbar