Regulamin Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego

podstawa prawna: Uchwała nr 14/2021 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 lutego 2021 r.

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego

podstawa prawna: Uchwała nr 81/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja 2019

Zmieniająca uchwała w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego

podstawa prawna: Uchwała nr 20/2021 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 marca 2021 r.

Program kształcenia w języku angielskim w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego

podstawa prawna: Uchwała nr 21/2021 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 marca 2021 r.