Regulamin Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego

podstawa prawna: Uchwała nr 107/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 września 2019 r.

Zmiana do Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego

podstawa prawna: Uchwała nr 14/2021 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 lutego 2021 r.

Regulamin Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego który będzie obowiązywał od roku akademickiego 2022/2023

podstawa prawna: Uchwała nr 60/2022 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego

podstawa prawna: Uchwała nr 81/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja 2019

Zmieniająca uchwała w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego

podstawa prawna: Uchwała nr 20/2021 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 marca 2021 r.

Program kształcenia w języku angielskim w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego

podstawa prawna: Uchwała nr 21/2021 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 marca 2021 r.

Program kształcenia w języku angielskim w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2022/2023

podstawa prawna: Uchwała nr 61/2022 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r.