Regulamin Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego

będzie obowiązywał od roku akademickiego 2023/2024

podstawa prawna: Uchwała nr 40/2023 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Regulamin Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego

podstawa prawna: Uchwała nr 60/2022 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego

podstawa prawna: Uchwała nr 81/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja 2019

Zmieniająca uchwała w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego

podstawa prawna: Uchwała nr 20/2021 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 marca 2021 r.

Program kształcenia w języku angielskim w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego

podstawa prawna: Uchwała nr 21/2021 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 marca 2021 r.

Program kształcenia w języku angielskim w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2022/2023

podstawa prawna: Uchwała nr 61/2022 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Accessibility Toolbar