Wyniki oceny śródokresowej

w roku akademickim 2021

Zarządzanie Rektora US w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji IPB

Uchwała Rady Naukowej SD US w sprawie zatwierdzenia wzoru formularza Raportu z oceny śródokresowej doktorantki/doktoranta

Raport z oceny śródokresowej doktorantki/doktoranta

Sprawozdanie z realizacji IPB