Terminarz posiedzeń Komisji ds. oceny śródokresowej w roku 2023

Terminarz procesu oceny śródokresowej doktorantów w roku 2023

Wyniki oceny śródokresowej doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej US

w roku 2023

Sprawozdanie z realizacji IPB do oceny śródokresowej

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 4/2023 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 13 marca 2023 r.

Accessibility Toolbar