Terminarz posiedzeń Komisji ds. oceny śródokresowej w roku 2022

Terminarz procesu oceny śródokresowej doktorantów w roku 2022

Wyniki oceny śródokresowej doktorantów przyjętych w ramach limitu miejsc

w roku akademickim 2022

Wyniki oceny śródokresowej doktorat wdrożeniowy

w roku akademickim 2022

Wyniki oceny śródokresowej

w roku akademickim 2021

Sprawozdanie z realizacji IPB do oceny śródokresowej

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 4/2023 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 13 marca 2023 r.

Accessibility Toolbar