Indywidualny Plan Badawczy (IPB)

Załącznik do zarządzenia nr 2/2023 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 lutego 2023 r.

Semestralne sprawozdanie z realizacji IPB

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2023 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 13 marca 2023 r.

Sprawozdanie z realizacji IPB do oceny śródokresowej

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 4/2023 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 13 marca 2023 r.

Accessibility Toolbar