Zasady rekrutacji

w roku 2022/2023

Kryteria kwalifikacji

w roku 2022/2023

Limity przyjęć

w roku 2022/2023

Komisja Konkursowa do Szkoły Doktorskiej

w roku 2022/2023

Oświadczenie Kandydata

Regulamin Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, który będzie obowiązywał od roku akademickiego 2022/2023

podstawa prawna: Uchwała nr 60/2022 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Regulamin Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego

podstawa prawna: Uchwała nr 107/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 września 2019 r.

Zmiana do Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego

podstawa prawna: UCHWAŁA NR 14/2021 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECTŃSKIEGO z dnia 25 lutego 2021 r.