Zasady rekrutacji

w roku 2023/2024

Kryteria kwalifikacji

w roku 2023/2024

Limity przyjęć

w roku 2023/2024

Komisja Konkursowa do Szkoły Doktorskiej

w roku 2023/2024

Regulamin Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego obowiązujący od roku akademickiego 2023/2024

podstawa prawna: Uchwała nr 40/2023 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Regulamin Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego obowiązujący od roku akademickiego 2022/2023

podstawa prawna: Uchwała nr 60/2022 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Rektora 36/2023 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29.03.2023 r.

w sprawie warunków zwalniania z opłaty za postępowanie konkursowe do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2023/2024 oraz zwrotu tej opłaty

Accessibility Toolbar