I Etap Terminy

Rejestracja w systemie ERK (wpisanie danych osobowych, wybór dyscypliny/dyscyplin) i składanie dokumentów.

Biuro Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Mickiewicza 16, 70-384 Szczecin, pokój nr 15 (parter)

22.08.2022 r. – 31.08.2022 r.
Informacja dla kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego do II etapu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej – informacja po godzinie 14:00 (e-mail lub sms, lub komunikat na indywidualnym koncie w systemie ERK). 5.09.2022 r.
II Etap Terminy
Rozmowy kwalifikacyjne 12.09.2022 r. – 13.09.2022 r
Ogłoszenie wyników 15.09.2022 r.

Accessibility Toolbar