I Etap Terminy
Rejestracja w systemie ERK (wpisanie danych osobowych, wybór dyscypliny/dyscyplin) i składanie dokumentów. 23.08.2021r. – 31.08.2021r.*
Informacja dla kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego do II etapu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej – informacja po godzinie 14:00 (e-mail lub sms, lub komunikat na indywidualnym koncie w systemie ERK). 6.09.2021r.*
II Etap Terminy
Rozmowy kwalifikacyjne i ogłoszenie wyników  do dnia 20.09.2021 r.*

*Terminarz będzie realizowany zgodnie ogłoszonym konkursem „Doktorat wdrożeniowy” przez MEiN