I Etap Terminy

Rejestracja w systemie ERK (wpisanie danych osobowych, wybór dyscypliny/dyscyplin) i składanie dokumentów.

Biuro Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Mickiewicza 16, 70-384 Szczecin, pokój nr 15 (parter)

13.06.2022 r. – 8.07.2022 r.
Informacja dla kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego do II etapu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej – informacja po godzinie 14:00 (e-mail lub sms, lub komunikat na indywidualnym koncie w systemie ERK). 13.07.2022 r.
II Etap Terminy
Rozmowy kwalifikacyjne 14.07.2022 r. – 20.07.2022 r.
Ogłoszenie wyników 29.07.2022 r.