Projekt badawczy (.docx)

Projekt badawczy (kształcenie interdyscyplinarne) (.docx)

Opinia przyszłego promotora/oświadczenie o zapewnieniu warsztatu badawczego (.docx)

Opinia przyszłych promotorów/oświadczenie o zapewnieniu warsztatu badawczego (kształcenie interdyscyplinarne) (.docx)

Accessibility Toolbar