Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego (.pdf)

Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego (.docx)

Projekt badawczy (.pdf)

Projekt badawczy (.docx)

Projekt badawczy (kształcenie interdyscyplinarne) (.pdf)

Projekt badawczy (kształcenie interdyscyplinarne) (.docx)

Opinia przyszłego promotora/oświadczenie o zapewnieniu warsztatu badawczego (.pdf)

Opinia przyszłego promotora/oświadczenie o zapewnieniu warsztatu badawczego (.docx)

Opinia przyszłych promotorów/oświadczenie o zapewnieniu warsztatu badawczego (kształcenie interdyscyplinarne) (.pdf)

Opinia przyszłych promotorów/oświadczenie o zapewnieniu warsztatu badawczego (kształcenie interdyscyplinarne) (.docx)