W postępowaniu konkursowym do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2021/2022 opłata rekrutacyjna wynosi 250 zł.

Zarządzenie nr 55/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego

w sprawie warunków zwolnienia i zwrotu opłaty rekrutacyjnej, wnoszonej przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2021/2022