Biuro Szkoły Doktorskiej US

godziny pracy biura
od poniedziałku do piątku  9:00-13:00

parter, pokój nr 15 e-mail: szkola.doktorska@udu.edu.pl

kierownik Biura Szkoły Doktorskiej US
mgr Wiła Kościuczyk
e-mail: wila.kosciuczyk@usz.edu.pl
telefon: 91 444 25 12
————————————————————–
Alicja Andrzejczak
e-mail: alicja.andrzejczak@usz.edu.pl
telefon: 91 444 25 13

Adres korespondencyjny:
Biuro Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Mickiewicza 16
70-383 Szczecin