Aktualności

  • 16 PAźDZIERNIKA 2020

  REKRUTACJA – Lista osób zakwalifikowanych / niezakwalifikowanych do II etapu

  LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021   LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021   HARMONOGRAM ROZMÓW ETAP II POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO do SD US ZE WZGLĘDU NA COVID – 19 ROZMOWY KWALIFIKACYJNE BĘDĄ PRZEPROWADZONE ON – LINE ZA

  więcej
  • 5 PAźDZIERNIKA 2020

  Immatrykulacja 2020/2021

  Miło nam jest poinformować, że w dniu 30.09.2020, odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021 Uniwersytetu Szczecińskiego podczas której ślubowanie zostało złożone przez dwóch doktorantów (mgr Klaudię Maciejewską i mgr Radosława Depczyńskiego)  z programu „Doktorat wdrożeniowy”. Doktoranci ci, uzyskali najwyższą liczbę punktów w postępowaniu  konkursowym do SD US .

  więcej
  • 26 WRZEśNIA 2020
  Doktorat wdrożeniowy w Szkole Doktorskiej US

  Doktorat wdrożeniowy w Szkole Doktorskiej US

  Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego wygrała konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”. Po raz pierwszy na naszej uczelni będą realizowane doktoraty wdrożeniowe. Program MNiSW wspiera przygotowanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności danej firmy. Przygotowanie rozprawy nie może trwać dłużej niż 4 lata.

  więcej
  • 21 WRZEśNIA 2020

  Doktorat wdrożeniowy – wyniki rekrutacji

  Lista osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej w ramach projektu MNiSW ” Doktorat wdrożeniowy”

  więcej