KRD po raz pierwszy w Uniwersytecie Szczecińskim!

 • KRD po raz pierwszy w Uniwersytecie Szczecińskim

  W dniach 16-18 czerwca br. Uniwersytet Szczeciński po raz pierwszy w historii był gospodarzem II Otwartego Posiedzenia Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Zaproszenie KRD do Szczecina jest wynikiem efektywnej i rzetelnej współpracy z Samorządem Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Szkołą Doktorską Uniwersytetu Szczecińskiego. 

   

   

  Ceremonia otwarcia II OPZ KRD odbyła się w auli Geocentrum Uniwersytetu Szczecińskiego. Wydarzenie poprowadził mgr inż. Michał Klimczyk – Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów, który powitał przybyłych na wydarzenie gości: dra hab. Daniela Wacinkiewicza, prof. US – Zastępcę Prezydenta Miasta Szczecin; Jego Magnificencję prof. dr. hab. Waldemara Tarczyńskiego – Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego; JM dr. hab. inż. kpt. ż.w. Wojciecha Ślączkę, prof. PM – Rektora Politechniki Morskiej; JM dr. hab. inż. Jacka Wróbla, prof. ZUT – Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego; w zastępstwie JM Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. dr. hab. n. med. Dariusza Chlubka, Prorektora ds. promocji i współpracy regionalnej PUM; dr hab. Katarzynę Kotarską, prof. US – Prorektor ds. Studenckich US; dr inż. Agnieszkę Deję – Prorektor ds. Kształcenia PM, dr. hab. inż. Artura Bejgera, prof. PM – Prorektora ds. Nauki PM; prof. dr hab. n. med. Leszka Domańskiego – Prorektora ds. Klinicznych PUM; prof. dr. hab. inż. Jacka Przepiórskiego – Prorektora ds. nauki ZUT oraz mgr. inż. Andrzeja Jakubowskiego – Kanclerza Uniwersytetu Szczecińskiego.

   

  AM9I2363-scaled

   

  Jesteście państwo przyszłością polskiej nauki. To wy będziecie kreować współczesny świat. Chcielibyśmy, aby  Zachodnipomorskie Porozumienie Doktorantów  zaowocowało tym, że najlepsi z najlepszych z naszych szkół doktorskich zostaną tutaj. Mamy nadzieję, że tutaj będziecie realizować wyniki waszych badań w praktyce – powiedział Rektor US.

   

  Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin dr hab. Daniel Wacinkiewicz, prof. US zwrócił uwagę, że w Szczecinie działa realizowany jest projekt „Akademicki Szczecin”, którego celem jest integracja i wsparcie młodych naukowców. Przypomniał także, że miasto ufundowało stypendia i nagrody dla najlepszych doktorantów.

   

  To próba wciągnięcia doktorantów szczecińskich i regionalnych uczelni w sprawy ważne dla miasta – dodał Zastępca Prezydenta.

   

  AM9I2450-scaled

   

  Na wydarzeniu obecne były również władze szkół doktorskich województwa zachodniopomorskiego: dr hab. Jarosław Korpysa, prof. US – Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego; dr hab. inż. Dariusz Lipiński, prof. PK – Dyrektor Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej; dr hab. inż. Magdalena Kaup, prof. PM – Dyrektor Szkoły Doktorskiej Politechniki Morskiej w Szczecinie; prof. dr hab. Anna Lubkowska – Dyrektor Szkoły Doktorskiej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie; dr hab. inż. Agata Markowska-Szczupak, prof. ZUT – Dyrektor Szkoły Doktorskiej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, a także dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, prof. US – Wicedyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego.
  Obecny na ceremonii otwarcia II OPZ KRD był także dr Igor Kilanowski – Przewodniczący Rady Młodych Naukowców.

   

  W wydarzeniu udział wziąć miał także Minister Zdrowia Adam Niedzielski. Musiał jednak odwołać wizytę ze względu  na obowiązki w Sejmie. W liście, który przesłał do doktorantów, można było przeczytać:

   

  Troska o kreowanie warunków dla rozwoju naukowego oraz dawanie przestrzeni na indywidualną działalność jest jednym z elementów, na które zwraca się szczególną uwagę. Prowadzenia działalności naukowej jest zadaniem, które wymaga wsparcia, aby osiągnąć efekt kompletnego przygotowania merytorycznego w dalszej działalności zawodowej. Jest to szansa na zbudowanie wybitnej kadry akademickiej z wykorzystaniem całego jej potencjału na arenie krajowej i międzynarodowej. Doceniam działalność Krajowej Reprezentacji Doktorantów w zakresie współpracy z organizacjami publicznymi, która daje możliwość rozwoju szkolnictwa wyższego w całym kraju – przyznał minister zdrowia.

   

  AM9I2672-scaled

   

  Kulminacyjnym punktem wydarzenia było podpisanie poszerzonego wymiaru Zachodniopomorskiego Porozumienia Doktorantów. ZPD zostało podpisane 12 maja 2023 roku. Inicjatorami tego przedsięwzięcia były samorządy doktorantów trzech uczelni: Uniwersytetu Szczecińskiego, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Inicjatywa ta spotkała się z bardzo dużym uznaniem ze strony władz wymienionych uczelni, a także przychylnością Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

   

  Doktoranci po podpisaniu Porozumienia przystąpili do pracy, aby nabrało ono realnych kształtów, natomiast pierwsze efekty tych działań zostały przedstawione w trakcie wydarzenia. Stworzone logo, jak również został skonstruowany Statut ZPD.

   

  AM9I2691-scaled

   

  Do tego zaszczytnego grona i tej wyjątkowej inicjatywy podczas ceremonii otwarcia II OPZ KRD dołączyła Politechnika Morska i Politechnika Koszalińska. Zostały podpisane listy intencyjne dołączające PM i PK do Zachodniopomorskiego Porozumienia Doktorantów, jak również został zatwierdzony i podpisany Statut ZPD.

   

  Uroczyste podpisy złożyli przewodniczący poszczególnych samorządów:

  • mgr Artur Łabuz – Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego,
  • mgr inż. Łukasz Marchewka – Przewodniczący Sejmiku Doktorantów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego,
  • mgr Jan Bińkowski – z upoważnienia Przewodniczącej Parlamentu Doktorantów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego mgr Patrycji Krynickiej,
  • mgr inż. Dorota Stochła – Przewodnicząca Samorządu Doktorantów Politechniki Morskiej,
  • mgr inż. Katarzyna Kośka – Przewodnicząca Samorządu Doktorantów Politechniki Koszalińskiej.

   

   

  AM9I2926-scaled

   

  Wynikiem pracy młodych adeptów nauki było także II Otwarte Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, którego gospodarzem po raz pierwszy był Uniwersytet Szczeciński. Program II OPZ KRD był po brzegi wypełniony wykładami oraz panelami dyskusyjnymi dotyczącymi najważniejszych tematów związanych z doktorantami, m.in. na temat aktywności międzynarodowej doktorantów w praktyce czy samorządności akademickiej.

   

  Program wydarzenia obejmował także wiele atrakcji, łącznie z rejsem po Odrze, aby pokazać doktorantom przybyłym na zjazd z całej Polski prawdziwe piękno Szczecina.

   

  Oprac. Izabela Osek/NiUS Radio

   

  Zapraszamy do obejrzenia relacji z II Otwartego Posiedzenia Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów zrealizowanej przez UNIWIZJA Telewizję Uniwersytetu Szczecińskiego: