Doktorant Szkoły Doktorskiej US – mgr Michał Rozenberg otrzymał dwumiesięczne stypendium w Katedrze Historii Słowacji Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie

Doktorant Szkoły Doktorskiej US – mgr Michał Rozenberg otrzymał dwumiesięczne stypendium w okresie od 1 czerwca 2023 do 31 lipca 2023 roku, które będzie realizowane w Katedrze Historii Słowacji Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie, a głównym celem pobytu będzie zebranie wszystkich potrzebnych materiałów do przygotowywanej dysertacji. Kwerenda będzie przeprowadzona w Bratysławie, Martinie, Trnawie oraz Rużomberku.

Serdecznie gratulujemy!

Narodowy Program Stypendialny Republiki Słowackiej (Národný štipendijný program Slovenskej republiky) jest przeznaczony dla naukowców, którzy chcą udać się na pobyt badawczy do instytucji badawczych na terenie Republiki Słowackiej. Program jest od 2005 roku finansowany przez Ministerstwo Szkolnictwa, Nauki, Badań i Sportu Republiki Słowackiej ze środków Unii Europejskiej. W tegorocznej edycji, na rok 2023, w kategorii doktorantów, stypendia uzyskało 15 osób z całego świata, na prawie setkę zgłoszeń.

Strona internetowa programu: https://www.stipendia.sk/sk/