I Forum Doktorantów Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego

6 lutego 2021 r. na platformie MS Teams odbędzie się I FORUM DOKTORANTÓW INSTYTUTU HISTORYCZNEGO. Forum ma charakter otwartej sesji sprawozdawczej, której celem jest prezentacja wyników badań prowadzonych w ramach przygotowanej rozprawy doktorskiej oraz doskonalenie umiejętności związanych z uczestnictwem w debacie naukowej. Sesje będą odbywać się dwa razy w roku akademickim (na koniec semestru zimowego i na koniec semestru letniego), podczas których: doktoranci semestrze, a studenci I roku Szkoły Doktorskiej zaprezentują temat i koncepcję pracy doktorskiej. W grudniu 2020 r. patronat na Forum objęła Rada Naukowa Instytutu Historycznego. Kod do zespołu i program: https://www.facebook.com/events/2956457811249586page9image49405248page9image35415808