Koniec I etapu rekrutacji

Komisja Konkursowa w dniu 23.08.2019 zakończyła pierwszy etap rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 28.08 do 18.09.2019 odbędą się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu rekrutacji.