Konsultacje dla doktorantów z Prorektor ds. Studenckich i Dyrektorem Szkoły Doktorskiej

Dr hab. Katarzyna Kotarska, prof. US – Prorektor ds. Studenckich i dr hab. Jarosław Korpysa, prof. US – Dyrektor Szkoły Doktorskiej, zapraszają wszystkich doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego na spotkanie, które odbędzie się w czwartek, 10 grudnia, od godz. 18:00 do 20:00 na platformie MS Teams.

Współorganizatorem konsultacji jest Samorząd Doktorantów.

Kod zespołu: 9acahtt