I MIĘDZYNARODOWA MULTIDYSCYPLINARNA KONFERENCJA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO „MKDUS 2.0”

z imiennym certyfikatem uczestnictwa oraz możliwością późniejszej publikacji

Szanowni Doktoranci,

miło nam poinformować, że po kilkuletniej przerwie powraca Multidyscyplinarna Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego „MKDUS”. Wydarzenie odradza się w nowej rzeczywistości z odświeżoną nazwą „MKDUS 2.0”.

Poprzednie edycje konferencji cieszyły się dużym zainteresowaniem doktorantów, co w znacznej mierze wiązało się z jej interdyscyplinarnym charakterem. MKDUS 2.0 – podobnie jak w poprzednich edycjach – jako jedna z niewielu konferencji w Polsce pozwala na zaprezentowanie swoich badań przedstawicielom bardzo wielu dziedzin naukowych.

Serdecznie zachęcamy wszystkich doktorantów, którzy odbywają kształcenie zarówno na polskich, jak i zagranicznych uczelniach wyższych, do przedstawienia na konferencji swoich dokonań naukowych.

Referaty mogą zostać wygłoszone w języku polskim oraz języku angielskim. Każdy Uczestnik, biorący czynny udział w wydarzeniu, otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji. Wszyscy Uczestnicy otrzymają również możliwość opublikowania materiałów konferencyjnych w formie publikacji naukowej.

 

Tegoroczna edycja Konferencji odbędzie się w dniach 23.06-25.06.2021 r. Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu, poprzez platformę MS TEAMS. „MKDUS 2.0” będzie składać się z następujących paneli:

 • 23.06.2021 (środa) - Panel Zielony (czas wystąpienia maksymalnie 10 min.)

  Dyscypliny naukowe: matematyka, nauki biologiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku, nauki o kulturze fizycznej, nauki medyczne.

  Dodatkowa dyscyplina naukowa: nauki socjologiczne.

  Czy zastanawiałeś się kiedyś z czym kojarzy Ci się świat? Rozpatrując go w różnych kategoriach może jest to planeta, ludzie, drzewa, kwiaty? A może świat kojarzy Ci się z czymś zupełnie innym, tym co jest niewidoczne dla Twojego oka? W teorii każdy z nas postrzega go inaczej. Dla matematyka świat może być identyfikowany z liczbami, dla fizyka z różnorodnymi zjawiskami, dla biologa z organizmami żywymi… Są również dziedziny, które identyfikują go jako aktywność fizyczną, relacje pomiędzy ludźmi czy też łączą jego istnienie z recyklingiem, troską o planetę, dbaniem o czystość. Obecna sytuacja na świecie skłania nas do różnych refleksji – w dobie pandemii obraz świata na pewno wygląda nieco inaczej… Może to właśnie Ty umożliwisz nam spojrzenie na współczesny świat z innej perspektywy niż dotychczas?

  Panel związany jest z rozmaitymi dyscyplinami, które przedstawiono powyżej. Mamy nadzieję, że dzięki swej różnorodności będzie on służył interesującym dyskusjom. Gośćmi honorowymi będą Prof. Joanna Verran oraz dr hab. Paweł Pomastowski.

 • 24.06.2021 (czwartek) - Panel Czerwony (czas wystąpienia maksymalnie 20 min.)

  Dyscypliny naukowe: filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki teologiczne, pedagogika.

   

  W drugi dzień konferencji zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych tematem Językowego Obrazu Świata (JOS). Polski nurt badań nad językowym obrazem świata kształtował się w latach osiemdziesiątych oraz oparty był na teorii relatywizmu językowego Sapira-Whorfa. W ramach teorii relatywizmu językowego, język jest odzwierciedleniem praktyk kulturowych. Badania nad językowym obrazem świata stanowią uzasadnienie dla twierdzeń głoszonych przez wiele współczesnych ruchów społecznych. Dodatkowo subiektywny charakter językowego obrazu świata sprawia, że będzie się on różnił w obrębie danej grupy społecznej. W świecie, który z dnia na dzień staje się coraz bardziej pluralistyczny, JOS jest zagadnieniem coraz bardziej aktualnym. Mechanizmy relacji społecznych pomiędzy poszczególnymi grupami oraz jednostkami żyjącymi w ramach danej grupy, oraz międzygrupowo, stają się coraz bardziej złożone, dlatego warto poszukać wspólnych punktów, które pozwolą nam na konstruowanie oraz weryfikację wspólnych aparatów pojęciowych. Chcielibyśmy wspólnie z Państwem pochylić się nad zagadnieniami związanymi z językową predyspozycją pewnych procesów poznawczych z perspektywy różnych dyscyplin.

 • 25.06.2021 (piątek) - Panel Fioletowy (czas wystąpienia maksymalnie 10 min)

  Dyscypliny naukowe: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, psychologia.

   

  Problematyka podejmowana podczas trzeciego dnia Konferencji dotyczyć będzie wyzwań nauk społecznych w XXI wieku. Podczas „Panelu Fioletowego” słuchacze będą mogli uczestniczyć w Sesji Mistrzów, w trakcie której głos zabiorą wybitni eksperci z zakresu wybranych dyscyplin naukowych, oraz w Sesji Doktorantów, która zostanie podzielona na cztery panele zgodnie z tematyką podejmowaną przez prelegentów. Po każdym z paneli planowana jest dyskusja nad zagadnieniami poruszanymi przez młodych badaczy. Chcemy zapewnić Doktorantom przestrzeń do żywej wymiany myśli oraz dyskusji nad efektami poszukiwań naukowych. Zależy nam na otwartości, różnorodności tematycznej oraz na prezentacji praktycznych aspektów badań Doktorantów.

Każdy Doktorant, który aktywnie uczestniczył w Konferencji otrzyma CERTYFIKAT potwierdzający jego udział.

Istnieje również możliwość opublikowania recenzowanego artykułu konferencyjnego, który ukaże się w publikacji pokonferencyjnej.