Rekrutacja – spotkanie informacyjne 15.07.2020

Szanowni Państwo,

W związku z trudnościami technicznymi dot. spotkania w 6.07.2020 organizujemy kolejne spotkanie informacyjne dla wszystkich osób zainteresowanych kształceniem się w Szkole Doktorskiej US od roku akademickiego 2020/2021.

Spotkanie odbędzie się dnia 15 lipca br. (środa) o godz. 10.00 na platformie Teams, Poniżej link do spotkania.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODA2YTI3YjktM2ZhYS00MWE0LTkwOGItZTQ5OWZiNzc1MTQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22af892dd6-4563-4455-9c05-a398a43f2362%22%2c%22Oid%22%3a%225872af7f-837d-41e9-bba1-07643b9b941e%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Na spotkaniu omówione zostaną zasady rekrutacji, kryteria kwalifikacji, terminarz i limity przyjęć do SD US. W skrócie przedstawimy także Program SD.

Po krótkiej prezentacji zapraszamy do zadawania pytań.

Uwaga pytania można będzie zadawać wyłącznie na czacie. Ograniczenie to wynika z funkcjonalności „live eventu” na platformie Teams.

 

Serdecznie zapraszamy!

Dyrekcja SD US