Rozpoczęcie prac komisji ds. Szkoły Doktorskiej

Komisja rozpoczęła pracę w dniu 12.02.2019 r. Obecnie pracuje nad zasadami rekrutacji, kryteriami kwalifikacji, limitami przyjęć, nad programem kształcenia oraz nad regulaminem Szkoły Doktorskiej US.

Komisja ds. Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego:

Przewodnicząca:
dr hab. prof. US Anna Cedro

Członkowie:
prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak
dr hab. prof. US Jarosław Korpysa
dr Alina Hutnikiewicz
mgr Krystyna Anusik-Przybysz
mgr Bartosz Mroczka
przedstawiciel doktorantów – mgr Kamila Kraszewska