• #5 SPOTKANIE Z PRAKTYKIEM | dr Stefan Chabiera

  dr Stefan Chabiera

  President of BIDADARI Sp. z o.o.

  Czwartek:
  19.01.2023

  Godzina:
  16:00

  dr Stefan Chabiera – manager z wieloletnim doświadczeniem w zakresie sektora inwestycyjnego, edukacji i wdrażania innowacji. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na modelach biznesu i zarządzaniu organizacją, w szczególności na rynku lotniczym. Uzyskał stopień doktora w dziedzinie zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, w ramach ministerialnego programu Doktorat Wdrożeniowy. Posiada dyplom MBA Oxford Brookes University jak również certyfikaty renomowanych uczelni zagranicznych, tj. Massachusetts Institute of Technology, czy Harvard University.

 • #4 SPOTKANIE Z PRAKTYKIEM

  dr Patryk Kuzior

  Adiunkt w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej

  Wtorek:
  25.10.2022

  Godzina:
  16:00

  DR PATRYK KUZIOR

  Adiunkt w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej 

  dr Patryk Kuzior – nauczyciel akademicki, urzędnik samorządowy. Patryk Kuzior jest doktorem nauk prawnych, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Fachową wiedzę uzupełniał m.in. podczas certyfikowanych kursów dotyczących różnych zagadnień prawnych oraz nowych technologii, organizowanych przez takie zagraniczne uczelnie jak m.in.: Harvard University, New York University, University of Michigan, University of Queensland, University of Tartu, University of Jyväskylä oraz Waseda University. Jest autorem wielu publikacji naukowych i fachowych, w tym dotyczących prawa administracyjnego, funkcjonowania administracji publicznej, otwartych danych oraz dostępu do informacji publicznej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zdobyte w administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa, w tym na wyższych stanowiskach kierowniczych oraz blisko dziesięcioletnie w nadzorowaniu spółek kapitałowych. Był zaangażowany w procesy legislacyjne związane z reformowaniem administracji publicznej i uczestniczył w pracach różnych gremiów doradczych funkcjonujących przy organach administracji publicznej, m.in. także jako ekspert Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Europejskiego Kolegium Policyjnego (CEPOL).

  Poza pracą w administracji publicznej pracuje także jako nauczyciel akademicki – adiunkt w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach I i II stopnia, studiach podyplomowych i studiach MBA, a także jako wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Jest ekspertem kilku wydawnictw prawniczych, w tym C.H.Beck, publicystą prawnym Dziennika Gazeta Prawna a także czynny trenerem. Pasjonuje się cyfryzacją i lotnictwem, jest e-rezydentem Republiki Estonii.

 • #3 SPOTKANIE Z PRAKTYKIEM | Dorota Serwa, dyrektor Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

  Dorota Serwa

  Dyrektor Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

  Czwartek:
  12.05.2022

  Godzina:
  16:00

  DOROTA SERWA

  Dyrektor Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

  Dorota Serwa to doświadczona i skuteczna menedżerka kultury, producentka wydarzeń artystycznych, koordynatorka niezliczonej liczby projektów kulturalnych i kulturalno-społecznych, pomysłodawczyni wydawnictw płytowych i książkowych, autorka publikacji z zakresu muzykologii i dziedzictwa kulturowego. Sprawnie porusza się po obszarach związanych z muzyką, sztuką, fotografią oraz edukacją kulturalną. Była wielokrotnie nagradzana za działania na rzecz popularyzowania kultury.

  Od 2016 do 2019 roku wchodzi w skład Rady ds. Instytucji Artystycznych działającej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest także wykładowczynią Państwowej Akademii Nauk, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania instytucją artystyczną.

  Dorota Serwa funkcję dyrektora Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie pełni od 2012 roku. Wcześniej pełniła funkcję kierownika Działu Edukacji Muzeum Powstania Warszawskiego oraz kierownika Fotoplastikonu Warszawskiego. Była m.in. zastępcą dyrektora Narodowego Centrum Kultury oraz ekspertem ds. funduszy europejskich w Fundacji Edukacji Ekonomicznej. Pracę zawodową rozpoczęła w Polskim Radiu Szczecin jako producent i redaktor audycji. Jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Jako dyrektor Filharmonii w Szczecinie przeprowadziła tę instytucję przez okres modernizacji oraz czas nowych wyzwań artystycznych i organizacyjnych. Kierując się odwagą w myśleniu oraz konsekwencją w działaniu, zrealizowała swój autorski program działalności instytucji. Zwiększyła liczbę koncertów symfonicznych, kameralnych i recitali. Poszerzyła ofertę edukacyjną kierowaną do rodzin z młodszymi dziećmi, przedszkoli i szkół, a także seniorów. Wprowadziła do programu Filharmonii nowe formy, jak np. koncerty jazzowe, koncerty muzyki elektronicznej i folkowej, a także sinfonietty. Siedzibę Filharmonii wypełniły pokazy filmowe, wystawy plastyczne, warsztaty, performance. Instytucja posiada także bogatą listę wydawnictw książkowych i płytowych.

  W 2014 r. otworzyła nową siedzibę szczecińskiej Filharmonii, mieszczącej się przy ul. Małopolskiej, inaugurując sezon artystyczny 2014/201. Budynek otrzymał wiele architektonicznych nagród, tytułów i wyróżnień, m.in. tę najbardziej prestiżową – Mies van der Rohe Award 2015.

 • #2 SPOTKANIE Z PRAKTYKIEM | Jerzy Kwieciński - Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.

  Jerzy Kwieciński

  Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.

  Czwartek:
  03.03.2022

  Godzina:
  16:00

  JERZY KWIECIŃSKI

  Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej

  Jerzy Kwieciński jest absolwentem Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej oraz doktorem nauk technicznych. Ukończył również studia podyplomowe dla kadry kierowniczej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz program międzynarodowych studiów Master of Business Administration (MBA) realizowany przez Uniwersytet w Antwerpii, Uniwersytet w Staffordshire, Wolny Uniwersytet w Brukseli oraz Uniwersytet Warszawski. Jerzy Kwieciński posiada również doświadczenie w pracy akademickiej i prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, które zdobywał m.in. na Politechnice Warszawskiej oraz jako profesor wizytujący na Brunel University of West London.

  Posiada ponad 30-letnie doświadczenie międzynarodowe w planowaniu strategicznym, zarządzaniu dużymi organizacjami, programami i projektami w sektorach: publicznym, prywatnym, pozarządowym i naukowo-badawczym, w tym w branży energetycznej.

  W latach 1993-2004 był pracownikiem Komisji Europejskiej, w Przedstawicielstwie w Polsce – zarządzał programami i projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej i uczestniczył w pracach przygotowujących Polskę do członkostwa w Unii Europejskiej. W latach 2004-2005 był prezesem Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości sp. z o.o., w latach 2008-2015 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu. W 2005 roku objął stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, gdzie zajmował się koordynacją polityki rozwoju kraju i polityki spójności oraz m.in. przygotowywał Strategię Rozwoju Kraju 2007-2015 i Narodową Strategię Spójności 2007-2013.

  W latach 2008-2015 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w JP Capital Group sp. z o.o., specjalizującej się w przygotowywaniu i wdrażaniu przedsięwzięć oraz innowacyjnych projektów, w tym zakładaniu i prowadzeniu startupów. W tym czasie prowadził także Fundację Europejskie Centrum Przedsiębiorczości. W 2015 roku został powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

  Od 2015 roku jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju. W listopadzie 2015 roku został powołany na pierwszego zastępcę Wicepremiera w Ministerstwie Rozwoju. Od stycznia 2018 roku sprawował urząd Ministra Inwestycji i Rozwoju a od września 2019 roku jednocześnie funkcję Ministra Finansów, które pełnił do 15 listopada 2019 roku Zajmował się m. in. przygotowaniem i realizacją Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz realizacją polityki spójności. Od stycznia do października 2020 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. (PGNiG) oraz zasiadał w Radach Nadzorczych TUW Polski Gaz, Europolgaz S.A. oraz był Przewodniczącym Rady Dyrektorów PGNiG Upstream Norway.

  Jerzy Kwieciński zasiada w radach nadzorczych jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Pekao Investment Banking S.A. oraz Członek Rady Nadzorczej Pekao Leasing Sp. z o.o.

  Jerzy Kwieciński spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

 • #1 SPOTKANIE Z PRAKTYKIEM | Dominik Rozkrut - Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

  Transformacja cyfrowa, zarządzanie danymi i statystyka publiczna

  Dominik Rozkrut
  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

  Czwartek: 13.01.2022
  Godzina: 16:00

Accessibility Toolbar