V Debata z cyklu „Colloquia Erasmiana”

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza na kolejne, piąte już, spotkanie w ramach cyklu „Colloquia Erasmiana” – Wynalazek nowoczesnego serca. Filozoficzne źródła współczesnego myślenia o emocjach. Dnia 25 stycznia 2022 o godz. 18:00 na platformie MS Teams odbędzie się debata wokół książki dr hab. Karoliny Wigury „Wynalazek nowoczesnego serca. Filozoficzne źródła współczesnego myślenia o emocjach” (Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2019).

[quote style=”default”]Główne pytanie tej książki dotyczyło roli, jaką odegrali myśliciele XVII stulecia w kształtowaniu się współczesnego myślenia o emocjach. Stawiam tezę, że wiek XVII nie w pełni ukształtował nasze współczesne myślenie – uczynili to dopiero badacze działający w XIX stuleciu, którzy jako pierwsi ukształtowali naukowy paradygmat badania emocji i charakterystyczny uniwersalistyczny ideał, zgodnie z którym zaczęło dominować pojęcie emocji oraz rozpowszechniły się obiektywnie sprawdzalne, naukowe metody ich badania[/quote]

Uczestnicy debaty:

  • dr hab. Karolina Wigura, UW (socjologia)
  • dr hab. Maciej Kowalewski, prof. US (socjologia)
  • prof. dr hab. Andrzej Skrendo, US (literaturoznawstwo)

Prowadzenie:

  • Katarzyna Buganik
  • Kaciaryna Bychak

Patronat:

  • Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2019