Weronika Brzozowska – Przewodnicząca Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej

Aktualnie jestem Doktorantką IV roku w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego w Instytucie Nauk o Morzu i Środowisku w dyscyplinie nauki o Ziemi i Środowisku. Obszarem moich badań są okrzemki, ich modyfikacja oraz (przede wszystkim!) ich możliwe zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Od początku swojego kształcenia w Szkole Doktorskiej jestem także Członkinią Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

 

 

 

 

Olga Sierawska– Zastępca Przewodniczącej Rady Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego

W RDSD działam na funkcji Zastępczyni Przewodniczącej. Moje zainteresowania jako samorządowca obejmują sprawy doktorantów międzynarodowych, doktorantów z niepełnosprawnościami, doktorantów jako popularyzatorów nauki oraz rozwoju doktorantów poprzez udział w stażach, stypendiach oraz programach. Zachęcam do kontaktu w dowolnej sprawie, zawsze z chęcią pomogę i doradzę😊

 

 

 

 

Michał Rozenberg– Sekretarz w Radzie Doktorantów Szkoły Doktorskiej US

historyk i słowacysta, doktorant w Instytucie Historycznym, przygotowuje dysertację na temat kształtowania się tożsamości narodowej wśród słowackich emigrantów w USA, dodatkowo tłumacz języka słowackiego.

 

 

 

 

Katarzyna Kwiatkowska– członek Komisji Rewizyjnej

Doktorantka IV roku w dyscyplinie ekonomia i finanse. Od 2021 roku pracownik badawczo-dydaktyczny Instytutu Ekonomii i Finansów US. W pracy naukowej zajmuje się wyceną rynkową banków giełdowych z Europy Centralnej. W wolnym czasie miłośniczka kotów oraz rysunku.

Accessibility Toolbar