Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Społeczne i demograficzne uwarunkowania przemian ludnościowych na ziemiach polskich w XIV-XX wieku”

Miło nam poinformować, że 25 maja 2021 r. mgr Dawid DZIUBA, doktorant II roku Szkoły Doktorskiej US oraz Tomasz TARASIUK student II roku studiów magisterskich z historii wzięli udział online w drugiej ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu „Społeczne i demograficzne uwarunkowania przemian ludnościowych na ziemiach polskich w XIV-XX wieku” zorganizowanej przez Komisję Historii Struktur Demograficznych i Społecznych Komitetu Nauk Historycznych PAN. Promotorem obu referentów jest dr hab. Dariusz CHOJECKI, prof. US.
Więcej ciekawych informacji na temat aktywności pracowników Instytutu Historii US, także w ramach wydarzeń organizowanych przez Szkołę Doktorską US, znajdziecie Państwo w newsletterze IH US: Newsletter