Doktoranci na działalność naukową otrzymają pomoc finansową

Rozwój naukowy doktorantów stanowi kluczową kwestię dla władz Uczelni. Rektor US wydał zarządzenie, które otwiera nowe możliwości w finansowaniu zadań naukowych.

Doktorant kształcący się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego lub w ramach studiów doktoranckich prowadzonych przez Uniwersytet może ubiegać się o finansowanie rozwoju naukowego. Przyznanie środków na pokrycie całości albo części kosztów zadania naukowego poprzedzone jest złożeniem wniosku.

Co  może być finansowane? Przede wszystkim badania, publikacje, udział w konferencji  czy projekcie.

Ważne terminy:

  • 17.03.2021 – 31.03.2021– nabór wniosków,
  • 16.04.2021 – ogłoszenie wyników i wydanie decyzji,
  • do 20.04.2021– przesłanie decyzji do doktorantów oraz do właściwych sekcji ds. nauki.

Słowo do doktorantów skierowali Prorektor ds. Nauki, prof. dr hab. Andrzej Skrendo oraz Dyrektor Szkoły Doktorskiej US, dr hab. Jarosław Korpysa, prof. US.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://szkoladoktorska.usz.edu.pl/granty-dla-doktorantow/