Doktorat wdrożeniowy w Szkole Doktorskiej US

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego wygrała konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”. Po raz pierwszy na naszej uczelni będą realizowane doktoraty wdrożeniowe.

Program MNiSW wspiera przygotowanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności danej firmy.

Przygotowanie rozprawy nie może trwać dłużej niż 4 lata. Warto podkreślić, że to także szansa dla przedsiębiorców na to, by zatrudnić zdolnego naukowca, który rozwiąże technologiczny problem, z którym zmaga się firma. Doktorant (skoncentrowany na rozwiązaniu konkretnego problemu technologicznego) będzie pracował w dwóch miejscach – w przedsiębiorstwie i uczelni akademickiej lub instytucie, prowadzącym szkołę doktorską, i co miesiąc będzie otrzymywał stypendium z MNiSW. Będzie miał on także dwóch opiekunów merytorycznych – jednego wskazanego przez pracodawcę, drugiego – pochodzącego ze szkoły doktorskiej.

Następny konkurs planowany jest na wiosnę przyszłego roku.

W poniższym materiale video dr hab. Jarosław Korpysa, prof. US – Dyrektor Szkoły Doktorskiej US, wyjaśnia na czym dokładnie polegają doktoraty wdrożeniowe.