Doktorat wdrożeniowy – wyniki rekrutacji

Lista osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej w ramach projektu MNiSW ” Doktorat wdrożeniowy”